Obejctives and Key Results (OKR), et strategisk og operationelt framework som skaber de optimale rammer for langsigtet strategisk tænkning, kombineret med agil og dynamisk bottom-up målfastsættelse med henblik på at:

  • højne performance med løbende og dynamisk assessment og connecte den enkeltes værdibidrag til den overordnede forretningsstrategi,
  • sikre medarbejderudvikling og fastholdelse af medarbejder
  • skabe fleksibilitet i organisationen, så man kan agere og sætte kurs efter de muligheder der identificeres i markedet. 

 

Objectives er mål som sætter retning for performance.
Hvert objective har få Key Results som indikere hvordan målene skal opnås. Herfra defineres de enkelte opgaver ”to do’s”.

Ved at arbejde med OKR, skabes der fokus i organisationen, prioritering af indsatser og alignment af den enkeltes aktivitet med den overordnede strategi, hermed understøttes en performance orienteret kultur.

Strategi, vision og mission fastsættes af top management, mens objectives og key results fastsættes af den enkelte/team.

OKR understøtter og reframer en agil/SCRUM kultur fra Output (features på et roadmap) til outcome (forretningsresultater). Dette bidrager (til forskel fra klassisk organisationsstruktur som beror på Waterfall lignende processer) autonomitet og selvstyrende teams, såvel som hjælper til prioriteringen af backlog. 

Kontakt os endelig for nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej med OKR.