En Arbejdspladsvurderinvg (APV) måler på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i en organisation, og giver herved en indikation om medarbejdernes tilstand i virksomheden.

APV er med til at skabe vejen imod at integrere trivsel i drift og udvikling i virksomheden.

APV’en skal ses som et værktøj til at skabe og vedligeholde den engagerede virksomhed, for derved at skabe og vedligeholde den engagerede medarbejder.

Tilfredse medarbejdere er mere motiverede for deres arbejde, og derved præsterer de bedre.

Medarbejdere, der kommer med til råds og bliver hørt, vil automatisk engagere sig mere i arbejdet efterfølgende, når de kan se, at handleplanerne udføres.

Arbejdstilsynet stiller som krav, at alle danske virksomheder skal udarbejde og gennemføre APV minimum hvert 3. år, samtidigt med, at de årligt skal opdatere den handleplan, de har udarbejdet i forbindelse med APV’en.

Hør nærmere om hvordan vi kan skabe værdi for jer gennem APV.

For mere om lovkrav til APV: https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering